coocreate-logotype-primary-with-coompani

Social Innovation i Halland!

Den 1 januari 2018 startade projektet ”Social innovation och samhällsentreprenörskap i Halland” med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland. Coompanion Halland är projektägare till det tre år långa projektet som vi driver tillsammans med Högskolan i Halmstad.

 

Under 2016/2017 genomfördes en förstudie kring ämnet, vilken visade att det finns ett behov av en tydligare struktur för att ge stöd och affärsutveckling till samhällsentreprenörer inom det befintliga innovationssystemet.

Varför CooCreate?

Samhället står inför stora utmaningar. Sociala innovationer och samhällsentreprenörskap är ett prioriterat område för att främja den regionala utvecklingen i Halland. Dock är den allmänna kunskapsnivån låg i regionen vad gäller samhällsentreprenörskap och sociala innovationer, och stödstrukturen för att främja dessa processer är svag.

 

Coompanion Halland, Region Halland och Högskolan i Halmstad har under september 2016-augusti 2017 bedrivit en förstudie kring social innovation och samhällsentreprenörskap. Syftet med förstudien har varit att undersöka hur social innovation och samhällsentreprenörskap kan bli en del av den halländska verktygslådan för att lösa gemensamma samhällsutmaningar. En del av förstudien innebar också att undersöka möjligheterna till fortsatt arbete tillsammans. Förstudien har visat tydliga möjligheter men också utmaningar.

 

  • Samhällsentreprenörer känner sig inte hemma och får inte rätt stöd av innovationssystemet i uppstartsfas och i affärsutveckling.

  • Innovationssystemet i Halland har låg kunskap om samhällsentreprenörskap, sociala innovationer och innovativa affärsmodeller

  • Den halländska strukturen har behov av nya utvecklingsmiljöer för sektorn där män och kvinnor med olika bakgrunder kan bidra till nya innovativa lösningar på samhällsutmaningar.
     

Inom detta projekt vill vi stärka den regionala innovations- och konkurrenskraften hos den idéburna sektorn och hos små och medelstora företag genom att utveckla social innovation och samhällsentreprenörskap i länet. 

 

CooCreate - en arena för social innovation i Halland

Målet med detta projekt är att etablera en arena för sociala innovationer bland lokala och regionala aktörer i länet. En arena där vi tar tillvara på kunskap som vi byggt upp under projektet.

 

En arena där samhällsentreprenörskap och sociala innovationer är givna delar i det halländska innovationssystemet och bidrar till fler konkurrenskraftiga små och medelstora företag, ökad sysselsättning, sociala innovationer och hållbara lösningar på komplexa samhällsutmaningar i Halland.

Vi kallar denna arena CooCreate, för det är tillsammans som vi har möjlighet att skapa denna arenan Halland!

 

Teamet bakom CooCreate

Christian Frick

Projektledare

Else Egenwall

Projektekonom

Kajsa Vik

Strateg

Teamet bakom Coocreate består av Christian, Else, Lina & Kajsa. Vi finns på Coompanion Halland som är initiativtagare till projektet och vi driver detta tillsammans med Högskolan i Halmstad. Coompanion har varit verksamma som företagsrådgivare för personer som vill starta företag tillsammans i Halland i över 20 år.  Vi har märkt ett allt större flöde av kunder vars drivkrafter bakom entreprenörskapet i hög grad handlar om att möta samhällsutmaningar och vi tror att det är i de utmaningarna som de sociala innovationerna föds.

Lina Borghardt

 Affärsutvecklare

Jonas Gabrielsson

Professor

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss så tveka inte att skicka din fundering via formuläret nedan. Vill du besöka oss så hittar du oss oftast i Falkenberg på följande adress:

Falkenbergs Företagscenter

Kvarngatan 2

311 32 FALKENBERG

t: 0709-16 73 16 (Christian)

e: hello@coocreate.se 

Success! Message received.