Forskning

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Forskning - Social Innovation

Tre forskare, ur tre olika discipliner, är engagerade i projektet, för att lägga grunden för en tvärvetenskaplig forskningsprofil. Forskarna representerar följande discipliner:

  • Företagsekonomi

  • Statsvetenskap

  • Arbetsvetenskap

Högskolan i Halmstad kommer bidra med kompetens kopplat till lärandemodeller och effektmätning av de metoder och processer som tillämpas i projektet. Högskolan har en målsättning att publicera två vetenskapliga artiklar som grundar sig i metodutveckling samt effektmätning av processerna.

Befintlig forskning

För att få en överblick av Sveriges befintliga forskning om social innovation har Luleå tekniska universitet genomfört en kartläggning inom ramen för sin forskningssatsning på social innovation.

Resultatet visar att det hittills hunnit publiceras knappt 30 vetenskapliga studier och initieras knappt 20 forskningsrelaterade projekt om social innovation där forskare från Sverige spelat en aktiv roll.

Dessa forskare kommer främst från Skåne, Norrbotten och Stockholm. En slutsats är att det ännu är få forskare och forskningsmiljöer som explicit intresserat sig för social innovation och att antalet skulle behöva öka för att fylla samhällets växande efterfrågan på kunskap inom området.

Översikten omfattar både vetenskapliga publikationer och forskningsrelaterade projekt och har genomförts inom ramen för Luleå tekniska universitets forskningssatsning på social innovation