Sanningens år är här - hur får vi hållbarhet att hända?

"Välkomna till Sanningens år 2020, sanningens år för vår framtid på jorden." Så inledde Johan Rockström sitt radioprogram Vinter i P1 som sändes den 1 januari 2020. Alla som vaknade upp efter en festlig nyårsnatt och satte på radion fick sig ord och inga visor till livs. Det finns ingen tid att förlora. Rockström utlyste ett planetärt nödläge.

 

Nu går vi från ord till handling. Årets Hållbarhetsdag i Halland fokuserar på konkreta exempel i enlighet med FNs globala hållbarhetsmål. Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som antogs av FN:s medlemsländer 2015. Genom kraftsamling kring de 17 globala målen ska länderna till år 2030 ha utrotat fattigdom och hunger, uppnått jämställdhet och skapat ett varaktigt skydd för vår planet och våra naturresurser. 

 

Agenda 2030 kan ses som världens största behovsinventering och en beställning av förändring och utveckling där alla kan och förväntas bidra. Sveriges ambition är att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Det innebär att alla behöver ta hänsyn till både ekonomisk tillväxt, social inkludering och långvarigt skydd för miljön i allt som görs för att nå målen. Genomförandet utgör en gemensam resa där samverkan, kraftsamling och innovation kommer vara avgörande för att möta de komplexa utmaningar världen står inför. 

Föreläsare

Världen inför hållbarhetens utmaningar 

Jan Eliasson, Sveriges mest erkända toppdiplomat och f.d. vice generalsekreterare i FN. Som FN-chef var Jan Eliasson en av arkitekterna bakom Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som antogs av medlemsländerna vid ett toppmöte i New York 2015. Utgångspunkten för arbetet som ledde fram till Agenda 2030 vilar på tre fundamentala pelare: fred, utveckling och mänskliga rättigheter och alla tre delarna måste vara starka för att helheten ska hålla. Jan Eliasson kommer ge oss en inblick i det internationella samarbetet han varit en del av och beskriva sin bild av vilka utmaningar världen står inför, hur vi lyckas hantera dem och vad han önskar se mer av.

Nudging för beteendeförändring

Katharina Paoli, VD och grundare till Nudgd och ordförande i nätverket Nudging Sweden. Nudging är en metod inom beteendevetenskapen. Nudging (nudge från engelskans knuff) kan likställas med ”att försiktigt leda människor i en önskvärd riktning, utan att använda varken morot eller piska. I stället arrangerar man en valsituation så att det önskvärda beslutet blir det som är lättast att fatta.” Katharina Paoli är en av Europas ledande experter på nudging för hållbarhet och hon kommer beskriva hur man kan förändra människors beteende i enlighet med Agenda 2030. 

Agenda 2030 som drivkraft för innovation

Luisa Monse, verksamhetsutvecklare och samordnare för Agenda 2030 på Vinnova. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Sverige är ett litet land som har lyckats göra avtryck i världen genom en rad revolutionerande innovationer. Luisa Monse kommer ge oss en bild av hur det går för Sverige i genomförandet av Agenda 2030 och presentera konkreta exempel på hur innovation kan främjas där alla delar av samhället involveras för att lösa dagens utmaningar. 

Jan Bylund - Programledare & Moderator

har gjort sig eftertraktad som både moderator och föreläsare. Med

sin ödmjuka framtoning, nyfikenhet och humor så lyckas Jan fånga både publik och föreläsare på ett underhållande sätt.

Agenda

Agendan för dagen kan komma att justeras, så håll dig uppdaterad 

08:00 - 08:45

08:45 - 09:00

09:00 - 09:40

09:50 - 10:10

 

10:20 - 11:00

 

11:10 - 12:05

12:05 - 12:10

12:00 - 13:00

Frukost

Välkomna från scen

Luisa MonseAgenda 2030 som drivkraft för innovation

Fikapaus

Katharina Paoli - Nudging för beteendeförändring

Jan Eliasson - Världen inför hållbarhetens utmaningar

                        

Avslut

              

Lunch

Med anledning av rådande pandemi kommer vi hålla detta evenemang digitalt. Vi har 50 fysiska platser som är reserverade för partners. Vill du bli en partner, kontakta Niclas Willhelmsson på:
Tel: 070 - 939 19 85
e-mail: niclas@nwevent.se 
Om evenemanget
Plats: Arena Varberg, kattegattsvägen 6, Varberg
Webb: Länk kommer till livesändning
Tid: 11 November - 08:45 - 12:00

Arrangörer & Partners

Varberg har en ambition att gå före och visa vägen mot en hållbar utveckling. Hållbarhet ingår därför som förhållningssätt i kommunens vision, Varberg - Västkustens kreativa mittpunkt.

Begreppet omfattar tre delar: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, som kommunen valt att i lokal kontext definiera som:

  • Livskraftiga ekosystem (ekologisk) 

  • Hållbar resursanvändning (ekonomisk) 

  • Välmående samhälle (social)

coocreate-logotype-primary_cropped.png

Samhällsutmaningar är inget man löser själv och det är flera aktörer i Halland som brinner för att stötta entreprenörer och att bidra till utvecklingen av länet.

Med tanke på alla de utmaningar vi ser idag kopplat till klimat, hälsa, integration, jämlikhet och inte minst den krisen som vi nu ser till följd av Corona så kommer behovet för samarbete, innovation och framförallt fler hållbara affärsidéer bara att öka.

Blue_2.png

CSR Västsverige är Sveriges största sektorsöverskridande nätverk för hållbart företagande och samhällsansvar. Vi finns till för alla verksamheter - stora som små. Vi stärker medlemmarnas förutsättningar att utveckla ett strategiskt hållbarhetsarbete genom att erbjuda kompetensutveckling, inspiration, verktyg och nätverk. CSR Västsverige är en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan privat, offentlig, idéburen sektor och akademi.

Vårt företag står för miljömässig och social hållbarhet. Det betyder att vi bryr oss om varandra, arbetar som ett team där varje person är viktig och behandlar alla med respekt.

Vi strävar efter att minska miljöpåverkan genom att använda hållbara transporter för våra produkter, använda miljöcertifierade transportbolag samt samordna transporter mellan våra länder.

Vi försöker att kontinuerligt använda material mer effektivt för att minska råvaruavfall och avfall i produktionen.

yellowlogo.png

Potential.vbg är en inkubator som syftar till att stötta nyföretagande som skapar värde för Varbergs näringsliv, och som bidrar till att realisera visionen om ”Västkustens kreativa mittpunkt”.

 

Potential.vbg drivs som en stiftelse och bildades med kapital från Sparbanksstiftelsen Varberg. Detta gör oss självständiga, utan avkastningskrav eller ägardirektiv. Istället drivs vi av en odelad ambition att på bästa sätt bistå entreprenörer med att förverkliga sina affärsidéer.

Idag eftersträvar allt fler företag hållbara alternativ när de planerar sina aktiviteter i form av konferenser eller kick-offer. Vi på NW event & Möten jobbar ständigt med vårt hållbarhetsarbete och vill vara i framkant med hållbara och Coronasäkrade lösningar för våra kunder. 

 

Som medlem i CSR Västsverige och arrangör för Hållbarhetsdagen har NW Event & Möten fått mycket god kunskap inom ämnet. Genom samarbete med våra medarrangörer och partners lär vi oss mer om hållbarhet och utvecklas varje dag.

Derome_logotyp_gron_rgb.png

Derome är Sveriges största familjeägda träindustri. Vi har en unik bredd med verksamhet i hela kedjan från skog till färdigt hus.

 

I över 70 år har trä och relationer varit våra råvaror. Trä, som vi ser som stammen i det hållbara samhället. Relationer, för att när vi är nära når vi längre. 

Vi vill att det vi gör, såväl vår egen verksamhet som lösningarna vi levererar, ska ha minsta möjliga påverkan på klimatet. Eller ingen påverkan alls. 

För att lyckas med det vill vi utmana det som är. Investera i innovativa lösningar som förenklar kundernas vardag och som bidrar till ett hållbart samhälle.

Varje dag ställer vi frågan: Hur kan vi göra det här bättre? Svaret är nästan alltid tillsammans.

VFAB_logo_original.png
Säkra Logotyp Blå Medium.jpg
LF_Logo_Halland_Vanster_Devis_CMYK.png
SEB_k_45mm150dpi.jpg
TEK-logo-slogan-blue.png
Loggo Coop Varberg.png
Proove_logo.png
Varberg_Energi_stayende_VE_symbol_royd_s
falkenbergskommun-logo_cmyk_pos_ligg.png
Lunds bil.png
vs_logo_6_liggande_mullvad.png