Hållbarhetsdagen Halland

20 Sep -19

Tillsammans för en positiv samhällsutveckling Ekonomiskt, Socialt & för vår miljö

Den 20 September arrangerar vi Hållbarhetsdagen i Halland på Arena Varberg. Vårt fokus är positiv samhällsutveckling både ekonomiskt, socialt och för vår miljö!

 

Många vill och kommer dela med sig av sin kunskap denna dag, men några namn kan vi avslöja redan nu.

Innehåll

Förmiddagen kommer bjuda på massor av inspiration och klokskap. Vi kommer guidas igenom samhällstrender och belysa förutsättningar för samhällsutveckling och företagande i en tid av stora förändringar.

 

Vi kommer få ta del av goda exempel och till slut få med oss verktyg för hur vi själva kan agera som entreprenörer, ledare eller medborgare.

Under eftermiddagen finns det möjlighet att ta del i workshops som arrangeras av deltagande organisationer som Högskolan Halmstad, CSR Västsverige, Region Halland, CooCreate, Varbergs Kommun etc

Mer detaljer kommer inom kort

Inspirationsföreläsare

Kairos Future - ger oss en knivskarp analys av omvärldstrender T-samhället och behovet av samverkan. Vi får inblick i trender som påverkar arbetsliv, ledarskap och medarbetarskap.

Maria Wetterstrand

Maria är samhällsdebattör och hållbarhetskonsult. Maria kommer i rollen som moderator hålla samman dagen.

Ari Riabacke - Ari delar med sig av mod, innovation och glädje och trygghet i tider av snabb förändring. Känner ni inte till Ari så är han fembarnsfar, Fil. Dr. i Beslutsfattande, Civ. Ek och Ek. Mag. i Organisation & Ledarskap och sedan 1999 medlem i Decide Research Group vid Stockholms Universitet.

Agenda

08:00 - 08:45     Frukostmingel

08:45 - 09:00     Välkomna från scen Pentahelix

09:00 - 09:15     Maria Wetterstrand - Moderator 

09:15 - 10:00     Kairos Future - Samhällstrender

10:00 - 10:30     Atacac - Att förändra en bransch

10:30 - 11:00     Fikapaus

11:00 - 11:30     Paneldiskussion med bl.a. Jonas                        Gabrielsson - Professor

                          Högskolan Halmstad                       

11:45 - 12:30     Ari Riabacke - Våga fatta modiga                               beslut

12:30 - 13:30     Lunch

13:30 - 14:15     Workshop pass1

14:30 - 15:15     Workshop pass 2

Workshops

Framtidssäkra er verksamhet & Identifiera er värdekedja - CSR Västsverige

Halland Växer - Hur skapar vi en attraktiv och hållbar stad för företagen? - Varbergs Kommun

Samverkansformer för en hållbar

samhällsutveckling - Högskolan Halmstad

Workshops

Framtidssäkra er verksamhet och identifiera er värdekedja

20 September kl 13:30 & 14:30

För att kunna maximera nyttan och minimera riskerna i sin verksamhet är det helt avgörande att ha koll på sin värdekedja. Målet med den här workshopen är att utveckla er affärsmodell genom att analysera er värdekedja utifrån perspektiven miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Värdekedjan hjälper er bedöma om hur långt ert ansvar sträcker sig. Resultatet från workshopen kommer påverka era utvecklingsinsatser i framtiden.

 

Tillsammans för affärer och samhällsansvar!

Louise Wallmander

Halland Växer - hur skapar vi en attraktiv och hållbar stad för företagen

20 September kl 13:30 & 14:30

Under kommande decennium pågår ett omfattande stadsutvecklingsprojekt som bidrar till en hel del utmaningar för Varberg, men också många spännande möjligheter! Nya ytor öppnas upp mot havet och barriärer rivs. En smart och innovativ stad kan locka till sig både människor som söker en skön livsplats och företag som vill etablera sig. Det finns stor potential till ökad attraktivitet och konkurrenskraft för hela kommunen i framtiden.

Jonas Gabrielsson

Samverkansformer för en hållbar samhällsutveckling

20 September kl 13:30 & 14:30

Högskolan har länge bedrivit forskning kring inkubation, acceleration etc, men vad är det egentligen som gör att man lyckas i sitt entreprenörskap? Vad krävs för att förändra strukturer som inte längre tjänar oss i tider då stora förändringar måste till, för att säkra en hållbar samhällsutveckling.

Medarrangörer & Partners

© 2018 by Coompanion Halland