Sociala innovationer kan vara grogrund för framtida tillväxtmöjligheter och nya marknader. Vår tids samhällsutmaningar skapar möjligheter för nya sorters företag och nya branscher, samtidigt som etablerade företag har börjat kombinera affärsverksamhet med samhällsnytta i nya innovativa former.

Oavsett om du kallar dig medborgare, entreprenör, företagare eller representant för den offentliga sektorn så är vår ambition att stötta dina processer i att Starta, Driva och Utveckla initiativ som främjar identifierade samhällsutmaningar.

Vår roll

Vårt uppdrag är att utveckla och utvärdera processer för att stötta dig som entreprenör, medborgare eller företagare med en idé om hur vi kan färbättra eller lösa samhällsutmaningar.

Inför projektstarten genomfördes en förstudie vars syfte var att undersöka hur social innovation och samhällsentreprenörskap kan bli en del av den halländska verktygslådan för att lösa gemensamma samhällsutmaningar.

 

Förstudien har visat tydliga möjligheter, men också utmaningar. Skälen till att genomföra detta projekt utgår från resultatet i den gjorda förstudien:

  • Samhällsentreprenörer känner sig inte hemma och får inte rätt stöd av innovationssystemet i uppstartsfas och i affärsutveckling

  • Innovationssystemet i Halland har låg kunskap om samhällsentreprenörskap, sociala innovationer och innovativa affärsmodeller.

  • Den halländska strukturen har behov av nya utvecklingsmiljöer för sektorn där män och kvinnor med olika bakgrunder kan bidra till nya innovativa lösningar på samhällsutmaningar.
     

I detta projekt vill vi stärka den regionala innovations- och konkurrenskraften hos den idéburna sektorn och hos små och medelstora företag genom att utveckla social innovation och samhällsentreprenörskap i länet. 

CooCreate erbjuder:

  • Kostnadsfri rådgivning och coachning (inom ex idéutveckling, finansiering, organisering, samverkan, juridik, kommunikation).

  • Seminarier och workshops kring innovation och samhällsnytta för näringslivet.

  • Stöd för samverkan med aktörer från andra samhällssektorer.

  • Forskning och kunskapsutveckling kring social innovation för näringslivet.