Search

Seminarium Halmstad Högskola 11 Juni

Den 11 Juni kl 13-00 - 16.00 Håller vi ett seminarium på Halmstad Högskola.

Under seminariet kommer projektet CooCreate kort att presenteras, Jonas Gabrielsson kommer ge oss en forskningsöversikt över befintlig forskning kring sociala innovationer samt effektmätning av sociala innovationer. Avslutningsvis håller High Five en workshop kring Samhällsutmaningar i Halland.

Vi räknar med att hålla på till ca 16:00. För mer information samt anmälan klicka här

15 views0 comments

Recent Posts

See All