Search

CooCreate släpper POD


Sociala Innovationspodden - Avsnitt #1

Som ett led I att sprida kunskap om social innovation och socialt företagande så har vi skapat en Pod där vi samtalar med intressanta initiativ, entreprenörer mfl inom ämnet. Första avsnittet är klart, och i detta avsnitt pratar vi med Mötesplats Social Innovation i Malmö som hjälper oss att definiera begrepp som Samhällsentreprenör, Social Innovation och Socialt företagande. Vi får en inblick i vilka utmaningar och svårigheter som just sociala entreprenörer står inför.

58 views0 comments

Recent Posts

See All