Social Innovation - vad är det?

Det finns många definitioner på Social Innovation och Samhällsentreprenörsskap. CooCreate definierar social innovation enligt Näringsdepartementets strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation

Sociala innovationer handlar om att möta samhällsutmaningar med nya idéer och lösningar som höjer kvaliteten på och förbättrar samhällets tjänster till medborgarna. Detta ökar i förlängningen medborgarnas välstånd och skapar ett inkluderande och mer hållbart samhälle.

Social Innovation

Innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som möter samhällets utmaningar. Det kan vara t.ex. segregation, klyftor mellan stad och land, miljömässig hållbarhet, arbetslöshet etc.

(Källa: BEPA-rapport: Empowering people, driving change: Social innovation in the European Union)

Samhällsentreprenörskap

I sammanhang med social innovation talar man ibland om samhällsentreprenörskap och socialt entreprenörskap, dvs entreprenörer som löser samhällsutmaningar på nya sätt genom att kombinera entreprenörskapets logik med ett samhällsnyttigt mål. Några kännetecken är:

  • De är entreprenörer som bidrar till nyskapande lösningar på samhällsutmaningar

  • De drivs av skapa resultat och vinst för samhället

  • De har en affärsmodell som gör företaget livskraftigt

Eftersom fenomenet i sin nuvarande utveckling är relativt nytt så är benämningarna på dessa entreprenörer och företag många: socialt entreprenörskap, hållbart entreprenörskap, socialt företagande, social innovation, publikt entreprenörskap, civilt entreprenörskap – och samhällsentreprenörskap.

 

Sociala företag

Socialt företagande är definitionsmässigt svårt att avgränsa från annat företagande. Generellt uppvisar sociala företag ett antal kännetecken som kan vara vägledande för att tydliggöra denna grupp:

 

  • Det är företag, oberoende av associationsform, där den affärsmässiga verksamheten är ett medel för att uppnå ett eller flera specifika samhällsnyttiga mål, exempelvis minska utanförskap, förbättra klimatet och miljön eller bidra till en tryggare livsmiljö

  • Företagets resultat mäts i relation till uppfyllelsen av de samhällsnyttiga mål som angetts som dess syfte att uppnå.

  • Företagets ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i verksamheten, alternativt investeras i ett nytt samhällsnyttigt projekt, istället för att primärt tas ut som vinst genom avkastning till ägarna.